Promoten VPSN, hoe en wat.

Ga jij binnenkort naar een evenement en wil je graag de VPSN promoten? Dat kan! Het is mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen of om materiaal te ontvangen om uit te delen. Wat precies de mogelijkheden zijn en wat je moet doen om hier gebruik van te maken kun je lezen in de subsidieregeling promotie VPSN.

Promotiesubsidieregeling VPSN

Artikel 1        Subsidie aanvragen

 1. U dient voorafgaand aan het evenement een aanvraag in te dienen bij de penningmeester. Hiervoor dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u op de website kunt vinden.
 2. Voor ieder nieuw evenement moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.
 3. De penningmeester laat u per e-mail weten of de aanvraag is goedgekeurd.

Artikel 2        Uit te keren bedrag

Kraamhuur: 25% van de totale factuurprijs (dus incl. BTW) met een maximum van € 50,00 per dag en voor maximaal 5 opeenvolgende dagen op hetzelfde evenement.

Artikel 3        Voorwaarden voor subsidie

 1. Het gebruik van de vlag en de banner van de VPSN is verplicht gedurende het hele evenement.
 2. Daarnaast dient men foto’s van de stand, waarop de vlag en banner duidelijk zichtbaar zijn, te plaatsen op de eigen website en/of Facebookpagina met een #VPSN. Tevens dient u de foto’s aan de penningmeester van de VPSN te sturen.
 3. Bij het toezenden van de vlag en banner ontvangt u ook nog enkele flyers van de VPSN. Deze dient u in uw stand te leggen gedurende het evenement.

Artikel 4        Verzending promotiemateriaal

 1. De verzendkosten voor het retour zenden van het promotiemateriaal worden aan de aanvrager vergoed indien hiervan een bon overhandigd kan worden.
 2. Het promotiemateriaal dient binnen 3 werkdagen retour gezonden te worden aan de beheerder van het promotiemateriaal.
 3. U dient er zorg voor te dragen dat het promotiemateriaal degelijk verpakt is voor verzending.
 4. In enkele gevallen kan de beheerder vragen om het promotiemateriaal direct door te sturen naar een ander lid.

Artikel 5        Zorgvuldigheid

 1. Wij gaan ervan uit dat u respectvol met onze spullen omgaat.
 2. De vlag en banner dienen zonder vlekken, plakbandresten en beschadigingen retour gezonden te worden.
 3. Indien u zelf de spullen moet reinigen, dient u dit met de nodige voorzichtigheid te doen.
 4. Bij het in ontvangst nemen van de spullen, dient u deze zelf te controleren en eventuele vlekken en/of beschadigingen onmiddellijk schriftelijk te melden aan de beheerder.
 5. Eventuele kosten voor het herstel van het materiaal kunnen op de laatste gebruiker worden verhaald.

Artikel 6        Uitkering subsidie

 1. De subsidie wordt pas uitgekeerd als aan alle voorwaarden uit artikel 3 is voldaan en het promotiemateriaal weer in goede orde retour is ontvangen bij de beheerder.
 2. Tevens dient u de betreffende bonnen en facturen in te leveren bij de penningmeester.
 3. Indien bovenstaande punten in orde zijn, zal de penningmeester er naar streven de subsidie binnen 4 weken uit te keren.
 4. De uitkering van de subsidie vindt plaats per bankoverschrijving en nooit contant.

Artikel 7        Overige mogelijkheden van ondersteuning 

 1. Het is mogelijk om in plaats van een subsidie ondersteuning te krijgen in de vorm van promotieartikelen om uit te delen. Zowel subsidie aanvragen als promotieartikelen bestellen voor hetzelfde evenement is niet mogelijk.
 2. De penningmeester beslist in overleg met de aanvrager welke promotieartikelen de aanvrager kan ontvangen op basis van beschikbaarheid.
 3. De totale aanschafwaarde van de promotieartikelen bedraagt niet meer dan € 50,00 per evenement.
 4. Met uitzondering van artikel 2 en 6 is dit subsidiereglement onverkort van toepassing op de aanvraag van promotieartikelen.

Laatste wijziging: 5 oktober 2021

Aanvraagformulier promotiemateriaal