‘Sportmassage voor paarden is een onmisbare aanvulling in het dagelijks onderhoud en training van het paard.

De VPSN (Vereniging van Paarden Sportmasseurs Nederland) is de Beroepsvereniging voor gecertificeerde paardensportmasseurs. Het doel van de VPSN is het belang van sportmassage voor paarden op een professionele manier uit te dragen.

Het begrip ‘massage bij paarden’ is niet nieuw, het komt al voor in literatuur uit de 19e eeuw. In verschillende oude culturen was al sprake van de geruststellende en ontspannende werking van massage bij dieren. De technieken die gebruikt worden komen van de humane massage, maar een goede kennis van de anatomie van het paard is voor de paarden-(sport)masseur uiteraard ook een vereiste.

Inmiddels ondervinden steeds meer paardeneigenaren dat het toepassen van massage bij paarden bij een blessure (na overleg met de dierenarts) en als preventieve behandeling een positief effect heeft.

Paarden-sportmassage
Sportmassage is de basis voor paarden-sportmassage. Leden, die aangesloten zijn bij VPSN, hebben een gedegen en door de VPSN erkende opleiding tot paarden-(sport)masseur gevolgd en een ruime ervaring in de praktijk.

Bij de VPSN aangesloten paardensportmasseurs werken alleen met gezonde sportfitte paarden, stellen geen diagnoses en adviseren bij twijfel altijd eerst een dierenarts in te schakelen. Indien zij aanwezig zijn bij een paard in de functie van paardensportmasseur, dragen zij preventief bij aan het welzijn van het paard.

Alle masseurs, die de paarden-sportmassage toepassen, hebben aanvullende opleiding(en) en bijscholingen gevolgd zodat zij paarden optimaal kunnen behandelen.

De VPSN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige behandeling uitgevoerd door haar leden. Ieder lid is zelf aansprakelijk voor het uitoefenen van het vak paarden(sport)masseur en de daaruit voortvloeiende resultaten, alsmede voor de eventueel door het lid uitgevoerde neven-activiteiten in aanvulling op de behandeling van de (sport)massage.

Tevens zijn onze leden-masseurs verplicht jaarlijks voldoende bij te scholen zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft. De VPSN houdt daarvoor een register bij zodat de kwaliteit van leden continue gewaarborgd wordt.

De VPSN werkt met persoonsgegevens. Wilt u weten hoe wij met deze gegevens omgaan en waarom? Dan kunt u ons privacy-beleid opvragen bij info@vpsn.nl